Beregning av nødvendig diskkapasitet for opptakeren