Avkastning

Informasjon til forbrukere om angreretten ved fjernsalg

Som forbruker har du rett til å gå fra en avtale inngått i nettbutikken innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angreretten utløper 14 dager etter at du har fått varen i din besittelse, eller etter at en annen tredjepart enn transportøren, som du har oppgitt, har fått varen i sin besittelse. For å utøve din angrerett må du informere oss om din beslutning om å gå fra denne avtalen i en utvetydig erklæring (for eksempel et brev sendt per post eller e-post). Du kan sende erklæringen din f.eks:

- skriftlig til følgende adresse: Ivel Electronics Sp. z o. o., Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa;
- i elektronisk form via e-post til: ivel@ivel.pl;

Et eksempel på angrerettskjema er inkludert i vedlegg nr. 2 til loven om forbrukerrettigheter og er i tillegg tilgjengelig her.
Du kan bruke angrerettskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrerettsfristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om utøvelse av angreretten din før angrerettsfristen er utløpt.

Ved angrerett fra denne avtalen skal vi refundere alle betalinger du har mottatt fra oss, inkludert kostnadene for levering av varene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen leveringsmåte enn den rimeligste vanlige leveringsmåten vi tilbyr), umiddelbart og i alle tilfeller senest 14 dager fra den dagen vi ble informert om din beslutning om å utøve angreretten fra denne avtalen. Vi vil tilbakebetale betalingen med samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; i alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen kostnader i forbindelse med denne tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til du har mottatt varen eller til du gir oss bevis på at den er returnert, avhengig av hva som inntreffer først.

Hvis du har mottatt varen, kan du sende den tilbake eller levere den til oss på følgende adresse: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa, umiddelbart og i alle tilfeller senest 14 dager fra den dagen du informerte oss om at du trekker deg fra denne kontrakten. Fristen er overholdt hvis du sender varen tilbake før utløpet av 14-dagersperioden. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er kun ansvarlig for eventuell forringelse av varens verdi som skyldes annen bruk av varen enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.